Gasforsyning i Frederiksborg Amt
  
   #  Gasforsyning Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Hovedstadens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 2860  Søborg   39547000
2 Nordsjællands Biogasanlæg Energivej 25 3070  Snekkersten    
   Antal: 2                                Tryk på ved dit gasværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et gasværk eller naturgascenter i
Frederiksborg Amt

Indberetning om ændring af kontaktperson
bedes foretaget fra detailbilledet for gasforsyningen.