Gasforsyning i Fyn Amt
  
   #  Gasforsyning Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Naturgas Fyn Ørbækvej 260 5220  Odense SØ   66155015
   Antal: 1                                Tryk på ved dit gasværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et gasværk eller naturgascenter i
Fyn Amt

Indberetning om ændring af kontaktperson
bedes foretaget fra detailbilledet for gasforsyningen.