Gasforsyning i Nordjylland Amt
  
   #  Gasforsyning Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Naturgas Midt-Nord Vognmagervej 14 8800  Viborg 87278501
2 Aalborg Gasforsyning Gasværksvej 28 9100  Aalborg   99314600
   Antal: 2                                Tryk på ved dit gasværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et gasværk eller naturgascenter i
Nordjylland Amt

Indberetning om ændring af kontaktperson
bedes foretaget fra detailbilledet for gasforsyningen.