Gasforsyning i Roskilde Amt
  
   #  Gasforsyning Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Hovedstadens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 2860  Søborg   39547000
   Antal: 1                                Tryk på ved dit gasværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et gasværk eller naturgascenter i
Roskilde Amt

Indberetning om ændring af kontaktperson
bedes foretaget fra detailbilledet for gasforsyningen.