Sønderjylland Amt er ikke registreret!

Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et gasværk eller naturgascenter i
Sønderjylland Amt

Indberetning om ændring af kontaktperson
bedes foretaget fra detailbilledet for gasforsyningen.