Storstr��m Amt er ikke registreret!

Jeg har en ndring til de registrerede oplysninger
om et gasvrk eller naturgascenter i
Storstr��m Amt

Indberetning om ndring af kontaktperson
bedes foretaget fra detailbilledet for gasforsyningen.