Gasforsyning i Vejle Amt
  
   #  Gasforsyning Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 KOE - Energiselskab Kokbjerg 30 6000  Kolding Gasforsyningen 79333435
2 Naturgas Syd Vejlevej 14 8700  Horsens Kundecenter Nord 75643088
   Antal: 2                                Tryk på ved dit gasværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et gasværk eller naturgascenter i
Vejle Amt

Indberetning om ændring af kontaktperson
bedes foretaget fra detailbilledet for gasforsyningen.