Gasforsyning i Viborg Amt
  
   #  Gasforsyning Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Mogenstrup Miljø og Energiselsk. Åvænget 2 7800  Skive  
2 Naturgas Midt-Nord Vognmagervej 14 8800  Viborg   87278501
3 Sydthy Energi og Miljøselskab Thylandsgade 19 7755  Bedsted Thy  
4 Vaarst-Fjellerad Biogasselskab Vaarstvej 270 8881  Thorsø 86966400
   Antal: 4                                Tryk på ved dit gasværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et gasværk eller naturgascenter i
Viborg Amt

Indberetning om ændring af kontaktperson
bedes foretaget fra detailbilledet for gasforsyningen.