Varmeværker i Gedved Kommune
  
   #  Varmeværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Hovedgård Fjernvarmeværk Frydsvej 18 8732  Hovedgård Kaj Jessen 75661296
2 Østbirk Varmeværk Skjoldborgvej 19 8752  Østbirk Erling Mikkelsen 75781490
   Antal: 2                                Tryk på ved dit varmeværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et varmeværk i
Gedved Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson
bedes foretaget fra detailbilledet for varmeværket.