Varmeværker i Odder Kommune
  
   #  Varmeværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk Houvej 204 8300  Odder  Lars Nielsen 86557670
2 Gylling Kraftvarmeværk Persievej 5, Falling 8300  Odder  Asger Pedersen 86551544
3 Odder Varmeværk Skovdalsvej 8 8300  Odder  Arne Skov 86540188
   Antal: 3                                Tryk på ved dit varmeværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et varmeværk i
Odder Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson
bedes foretaget fra detailbilledet for varmeværket.