Varmeværker i Silkeborg Kommune
  
   #  Varmeværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Ans Kraftvarmeværk Søgade 6 8643  Ans  Peter Kramer 86870420
2 Fårvang Varmeværk Bagerstræde 8 8882  Fårvang  Henning Thomsen 86871727
3 Gjern Varmeværk Bjerrehave 7 8883  Gjern  Børge Laursen 86875293
4 Kjellerup Fjernvarmeforsyning Tværgade 4 8620  Kjellerup  Frands Lauritzen 86881390
5 Silkeborg Kraftvarmeværk Kejlstrupvej 239 8600  Silkeborg  Søren Rygaard 87200160
6 Silkeborg Varmeværk Hostrupgade 47 8600  Silkeborg  Ib Møller 89200800
7 Them Kommune Ingen varmeforsyning 8653  Them    86973333
   Antal: 7                                Tryk på ved dit varmeværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et varmeværk i
Silkeborg Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson
bedes foretaget fra detailbilledet for varmeværket.