dkEnergi   DANSK ENERGIFORSYNING

 

DANSK ENERGIFORSYNING - TIL PRIVATE.
dkEnergi indeholder et register over de danske varmeværker samt el- og gas-selskaber. Brug oplysningerne hvis du vil i kontakt med forsyningsselskaberne.
dkEnergi  handler nok mest om varmeforsyning samt udforskning af mulighederne for de private husholdninger at skaffe sig billig energi i lighed med virksomhederne på det "frie forsynings-marked".
 
FIND DINE  LOKALE  FORSYNINGSSELSKABER
Start med at vælge kommune/amt og udpeg så dit lokale varmeværk.
Hvis varmeværket endnu ikke er tilmeldt vores måleraflæsningssystem, kan du under alle omstændigheder gemme seneste måleraflæsning hos dkEnergi sammen med et linktil senere anvendelse.
Næste gang finder du varmeværket under TAST-SELV menuen. Dette gælder tillige dit lokale EL- og GAS-forsyningsselskab, som du kan vælge genvej til under menuen med titlen: "Find dit energiselskab". Under Links i menuen finder du også en genvej til dkVand.

 
LEVERANDØRER TIL ENERGISELSKABER
Trænger vanrmeværket til en grundig renovering, hvilke laboratorier udfører pesticid-analyser, og hvor får man kontrolleret vandmålerne?
Svarene finder du i vores omfattende leverandørregister, som også indeholder en fortegnelse over lokale smede og el-installatører.
Adgang til registeret her.


TAST-SELV  MÅLERAFLÆSNING
Mange vandværker har tilmeldt sig vores prisbillige TAST-SELV service. Aflæsningerne fremsendes til vandværket pr. email eller opsamles elektronisk som i de telefonbaserede Tast-Selv systemer. Det er gratis at anvende systemet til flytteaflæsninger. Tilbuddet er også gældende for varme-, el- og gasforsyningsselskaber.
Mere om emnet her.
 
HJEMMESIDER  TIL  VARMEVÆRKER
Et link til varmeværkets hjemmeside registreres gerne. Vi har udviklet opdaterbare moduler med takstblad, kontaktpersoner m.fl., som kan indbygges i varmeværkets hjemmeside. Dette gælder også skema til måleraflæsninger. Se demo her.

 
FORBRUGER AFREGNING
Ja, ja - kassereren har det hele i et regneark, så ingen problemer der.
Hvis I har overvejelser om en mere professionel løsning- måske med PBS integration og opdatering af elektroniske måleraflæsninger.
så se her.

 
EL-, GAS- og VARME-REGNINGERNE ....
Bliver det billigere?

Vindmøller, halmvarmeværker m.fl. kører med statstilskud, som private forbrugere er tvunget at betale en stigende del til over el- og varmeregningen. Har forbrugerne overhovedet mulighed for at deltage i libiraliseringsfesten på energiforsyningsområdet.
Det kigger vi på. Se mere om emnet her.