DK Energi   


Dette Websted åbnede officielt den 1. januar år 2001 med det formål at formidle billig energi til private husstande samt virksomheder med et større energiforbrug.

For de private husholdninger kan oplyses at det frie el-marked træder i kraft pr. 1. januar 2003

Baggrunden for dette initiativ er, at Folketinget i foråret 1999 vedtog at liberalisere den danske el-forsyning fra år 2001, hvorefter el-forbrugere ikke længere vil være bundet at aftage el fra det lokale el-forsyningsselskab. Vi forventer at lovgivningen vil blive udvidet til også at omfatte gas-forsyningen.

Erfaringer fra andre lande siger, at el-prisen generelt vil stige samtidig med den fulde liberaliserings ikrafttræden. Dette formentlig p.g.a. øgede administrative omkostninger i de enkelte el-selskaber - netop forårsaget af liberaliseringen.

Vi starter med en indsamling af tilkendegivelser fra interesserede virksomheder, grundejerforeninger samt boligforeninger om deltagelse i en fælles indkøbsordning formidlet gennem DK Energi.

Da forretningsvilkår m.v. for DK Energi endnu ikke er udarbejdet, er tilkendegivelserne uforpligtende og alene til anvendelse som en forundersøgelse af markedspotentialet. Vi regner dog p.t. med at de kommende el-indkøbsaftaler vil blive indgået på kommisionsvilkår.

På forhånd har vi fravalgt at formidle energi til enkeltstående husstande samt mindre virksomheder med et lavt energiforbrug - og efterlyser derfor kontakt med interesserede grundejerforeninger, boligforeninger, handelstandsforeninger, virksomheder m.fl. med et samlet anslået el-forbrug på mere end 500.000 kwh årligt, som er det gennemsnitlige forbrug for 100 parcelhuse eller 200 lejligheder.

 

Ifølge elreformen kan fra virksomheder med et årligt elforbrug på mere end 1 mio kwh frit vælge elleverandør.

Fra 1. januar 2003 gives elmarkedet helt frit ifølge elreformen.

Læs mere herom i artikel skrevet af energichef Niels O. Gram fra Dansk Industri.

 

For grundejer- og boligforeninger kan anbefales i løbet af år 2000 at lade vedtægterne revidere, således at bestyrelsen bemyndiges på medlemmernes vegne at kunne indgå fordelagtig indkøb af energi, idet den bedste pris helt klart vil kunne opnås ved en samlet tilslutning af samtligere ejerere i en grundejerforening eller samtlige beboere i en boligforening. I boligforeninger kan det være problematisk om blot en enkelt beboer ikke ønsker at tilslutte sig en fælles indkøbsordning.


Om DK Energi:

DK Energi har interesser i dkEl.dk, dkGas.dk, dkVarme.dk (og dkVand.dk), hvor alle danske el-selskaber, gas-selskaber, kraftvarmeværker (og vandværker) er registrerede, hvorved kontaktfladen til de danske energiselskaber er etableret. Kontaktnettet vil løbende blive udbygget med energiselskaber i vore nabolande.

Kontor: Østrøjel 5, 2670 Greve.

E-mail: dkEnergi@winko.dkCopyright © 1999 DK Energi


All Rights Reserved.