Manglende elselskab

 

Elselskab:
Kontakt:
Adresse:
Post/By:
Telefon Email:
Elselskabet har forbrugere i følgende amter:
Amt-1:
Amt-2:
Elselskabet er nedlagt

Navnet på den oplyste kontaktperson er:

Elselskabets formand eller direktør
Elselskabets kasserer eller forretningsfører
Et andet bestyrelsesmedlem i elselskabet
Den tilsynsførende for elselskabet (elmester)
En person med tilknytning/kendskab til elselskabet
Vi er ca. forbrugere i elselskabet.

Jeg er:

- den ovenfor oplyste kontaktperson
- et medlem af elselskabets bestyrelse
- en person med tilknytning/kendskab til elselskabet
Mit telefonnummer er:

Evt. tilmelding:

dkEL måleroplysning
dkEL hjemmeside på fællesserver
dkEL hjemmeside på anden server
Nuværende hjemmeside:

Evt. supplerende bemærkninger:

        

NB: De registrerede elselskabsoplysninger opdateres månedligt med de indberettede data, hvortil dog skal bemærkes, at oplysninger indberettet af personer med kendskab/tilknytning til elselskabet vil blive verificerede ved kontakt til den oplyste kontaktperson, før den nuværende registrering ændres.

Det er nu muligt at levere måleraflæsningerne opsamlet i en målerdatafil til download og efterfølgende import i elselskabets forbrugerafregningssystem.
Se beskrivelsen på Winko Softwares hjemmeside og prislisten her.