Manglende gasselskab

 

Gasselskab:
Kontakt:
Adresse:
Post/By:
Telefon Email:
Gasselskabet har forbrugere i følgende amter:
Amt-1:
Amt-2:
Gasselskabet er nedlagt

Navnet på den oplyste kontaktperson er:

Gasselskabets formand eller direktør
Gasselskabets kasserer eller forretningsfører
Et andet bestyrelsesmedlem i gasselskabet
Den tilsynsførende for gasselskabet (gasmester)
En person med tilknytning/kendskab til gasselskabet
Vi er ca. forbrugere i gasselskabet.

Jeg er:

- den ovenfor oplyste kontaktperson
- et medlem af gasselskabets bestyrelse
- en person med tilknytning/kendskab til gasselskabet
Mit telefonnummer er:

Evt. tilmelding:

dkGAS måleroplysning
dkGAS hjemmeside på fællesserver
dkGAS hjemmeside på anden server
Nuværende hjemmeside:

Evt. supplerende bemærkninger:

        

NB: De registrerede gasselskabsoplysninger opdateres månedligt med de indberettede data, hvortil dog skal bemærkes, at oplysninger indberettet af personer med kendskab/tilknytning til gasselskabet vil blive verificerede ved kontakt til den oplyste kontaktperson, før den nuværende registrering ændres.

Det er nu muligt at levere måleraflæsningerne opsamlet i en målerdatafil til download og efterfølgende import i gasselskabets forbrugerafregningssystem.
Se beskrivelsen på Winko Softwares hjemmeside og prislisten her.