Manglende Varmeværk

 

Varmeværk:
Kontakt:
Adresse:
Post/By:
Telefon Email:
Varmeværket har forbrugere i følgende kommuner:
Kommune-1:
Kommune-2:
Varmeværket er nedlagt

Navnet på den oplyste kontaktperson er:

Varmeværkets formand eller direktør
Varmeværkets kasserer eller forretningsfører
Et andet bestyrelsesmedlem i varmeværket
Den tilsynsførende for varmeværket (varmemester)
En person med tilknytning/kendskab til varmeværket
Vi er ca. forbrugere i varmeværket.

Jeg er:

- den ovenfor oplyste kontaktperson
- et medlem af varmeværkets bestyrelse
- en person med tilknytning/kendskab til varmeværket
Mit telefonnummer er:

Evt. tilmelding:

DKVARME måleroplysning
DKVARME hjemmeside på fællesserver
DKVARME hjemmeside på anden server
Nuværende hjemmeside:

Evt. supplerende bemærkninger:

        

NB: De registrerede varmeværksoplysninger opdateres månedligt med de indberettede data, hvortil dog skal bemærkes, at oplysninger indberettet af personer med kendskab/tilknytning til varmeværket vil blive verificerede ved kontakt til den oplyste kontaktperson, før den nuværende registrering ændres.

Det er nu muligt at levere måleraflæsningerne opsamlet i en målerdatafil til download og efterfølgende import i varmeværkets forbrugerafregningssystem.
Se beskrivelsen på Winko Softwares hjemmeside og prislisten her.