Tilmelding af Varmeværk

 

Der beregnes intet tilmeldingsgebyr i indkøringsperioden omfattende 1998 og 1999, og der beregnes heller intet transaktionstillæg i samme perioden.

Der forbeholdes dog ret til at ændre denne praksis, hvis antallet af transaktioner (d.v.s. måleraflæsninger, flyttemeddelelser o.lign) måtte overstige 500 stk. pr. år i varmeværket.

Efter indkøringsperioden, d.v.s. fra den 1. januar 2000 beregnes et tilslutningsgebyr på kr. 250 pr. år med tillæg af 1,75 kr. pr. afsendt måler/flyttetransaktion i dette år. De nævnte priser er excl. moms.

Se endvidere mulighederne for oprettelse af en hjemmesidedkVARME fællesserveren eller etablering af link til varmeværkets hjemmeside på en anden server.


Udfyld venligst tilmeldingsskemaet og afslut med at sende dette til dkVarme.

Varmeværk:
Kontakt:
Adresse:
Post/By:
Telefon Email:
Varmeværket har forbrugere i følgende kommuner:
Kommune-1:
Kommune-2:
Varmeværket er nedlagt

Navnet på den oplyste kontaktperson er:

Varmeværkets formand eller direktør
Varmeværkets kasserer eller forretningsfører
Et andet bestyrelsesmedlem i varmeværket
Den tilsynsførende for varmeværket (varmemester)
En person med tilknytning/kendskab til varmeværket
Vi er ca. forbrugere i varmeværket.

Jeg er:

- den ovenfor oplyste kontaktperson
- et medlem af varmeværkets bestyrelse
- en person med tilknytning/kendskab til varmeværket
Mit telefonnummer er:

Evt. tilmelding:

dkVARME måleroplysning
dkVARME hjemmeside på fællesserver
dkVARME hjemmeside på anden server
Nuværende hjemmeside:

Evt. supplerende bemærkninger:

        

NB: De registrerede varmeværksoplysninger opdateres månedligt med de indberettede data, hvortil dog skal bemærkes, at oplysninger indberettet af personer med kendskab/tilknytning til varmeværket vil blive verificerede ved kontakt til den oplyste kontaktperson, før den nuværende registrering ændres.

Det er nu muligt at levere måleraflæsningerne opsamlet i en målerdatafil til download og efterfølgende import i varmeværkets forbrugerafregningssystem.
Se beskrivelsen på Winko Softwares hjemmeside og prislisten her.Målerregistreringer og flyttemeddelelser.

Som en service for varmeværkerne får forbrugerne mulighed for via dkVARME at sende en målerregistrering med eventuel anmodning om udfærdigelse af en flytteopgørelse.

Forbrugeren fremfinder hurtigt via Danmarkskortet sit varmeværk, indtaster måleroplysningerne og afsender disse til varmeværkets postkasse.
De afsendte målerdata gemmes i en såkaldt cookie på forbrugerens harddisk, hvorfra de fremhentes ved en senere målerregistrering. D.v.s. at forbrugeren anden gang blot skal indtaste den nye aflæste målerstand.

Forbrugeren kan med andre ord anvende dkVARME til at holde styr på sine aflæsninger og varmeforbrug, og måleraflæsningssystemet er således planlagt udvidet til at omfatte flere målere pr. forbruger, herunder registrering af varme og el via genvej til dkGAS og dkEL systemerne.

Det er i registeret afsat plads til èn kontaktperson med èn adresse og èt telefonnummer, som typisk kunne være formandens, varmemesteren eller kassererens.

Hvis varmeværket ønsker at åbne for muligheden for at forbrugerne fremsender måleroplysninger via internettet, bør email-adressen så vidt muligt være kassererens.

Varmeværksoplysningerne indeholder endvidere så vidt muligt navn, adresse og telefonnummer til en kontaktperson i varmeværket (typisk formand, kasserer eller varmemesteren).


Link til Hjemmeside fra dkVARME.

Når forbrugeren via Danmarkskortet har fundet frem sit varmeværk, er der foruden mulighed for at sende en måleraflæsning til varmeværket, og mulighed for at springe til varmeværkets hjemmeside ved klik på varmeværkets navn.

Varmeværkets hjemmeside vil almindeligvis indeholde et takstblad og oplysninger af almen interesse for forbrugerne, herunder navne og adresseoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne. Der vil i en hjemmeside ingen restriktioner være med hensyn til hvor mange emailadresser der kan oprettes.

Registrering af en link til varmeværkets hjemmeside koster ikke noget.

Varmeværker tilbydes plads på dkVARME fællesserveren for kr. 500 pr. kvartal for en standard hjemmeside omfattende en link til samme fra dkVARME.
Adressen til en sådan hjemmeside kan eksempelvis være: dkvarme.dk/vv/skovby

Endvidere kan tilbydes plads på egen server med eget domænenavn for kr. 1.500 pr. kvartal. En sådan hjemmeside vil kunne adresseres: www.skovbyvv.dk.
Registrering af domænenavnet er ikke indbefattet i prisen.

Winko Software kan tilbyde webmastering af hjemmesider på egen varmeværksserver for kr. 800 årligt omfattende 2 årlige opdateringer af standard indholdet.