Tilmelding af elselskab

 

Der beregnes intet tilmeldingsgebyr i indkøringsperioden omfattende 1998 og 1999, og der beregnes heller intet transaktionstillæg i samme perioden.

Der forbeholdes dog ret til at ændre denne praksis, hvis antallet af transaktioner (d.v.s. måleraflæsninger, flyttemeddelelser o.lign) måtte overstige 500 stk. pr. år i elselskabet.

Efter indkøringsperioden, d.v.s. fra den 1. januar 2000 beregnes et tilslutningsgebyr på kr. 250 pr. år med tillæg af 1,75 kr. pr. afsendt måler/flyttetransaktion i dette år. De nævnte priser er excl. moms.

Se endvidere mulighederne for oprettelse af en hjemmesidedkEL fællesserveren eller etablering af link til elselskabets hjemmeside på en anden server.


Udfyld venligst tilmeldingsskemaet og afslut med at sende dette til dkEL.

Elselskab:
Kontakt:
Adresse:
Post/By:
Telefon Email:
Elselskabet har forbrugere i følgende amter:
Amt-1:
Amt-2:
Elselskabet er nedlagt

Navnet på den oplyste kontaktperson er:

Elselskabets formand eller direktør
Elselskabets kasserer eller forretningsfører
Et andet bestyrelsesmedlem i elselskabet
Den tilsynsførende for elselskabet (elmester)
En person med tilknytning/kendskab til elselskabet
Vi er ca. forbrugere i elselskabet.

Jeg er:

- den ovenfor oplyste kontaktperson
- et medlem af elselskabets bestyrelse
- en person med tilknytning/kendskab til elselskabet
Mit telefonnummer er:

Evt. tilmelding:

dkEL måleroplysning
dkEL hjemmeside på fællesserver
dkEL hjemmeside på anden server
Nuværende hjemmeside:

Evt. supplerende bemærkninger:

        

NB: De registrerede elselskabsoplysninger opdateres månedligt med de indberettede data, hvortil dog skal bemærkes, at oplysninger indberettet af personer med kendskab/tilknytning til elselskabet vil blive verificerede ved kontakt til den oplyste kontaktperson, før den nuværende registrering ændres.

Det er nu muligt at levere måleraflæsningerne opsamlet i en målerdatafil til download og efterfølgende import i elselskabets forbrugerafregningssystem.
Se beskrivelsen på Winko Softwares hjemmeside og prislisten her.Målerregistreringer og flyttemeddelelser.

Som en service for elselskaberne får forbrugerne mulighed for via dkEL at sende en målerregistrering med eventuel anmodning om udfærdigelse af en flytteopgørelse.

Forbrugeren fremfinder hurtigt via Danmarkskortet sit elselskab, indtaster måleroplysningerne og afsender disse til elselskabets postkasse.
De afsendte målerdata gemmes i en såkaldt cookie på forbrugerens harddisk, hvorfra de fremhentes ved en senere målerregistrering. D.v.s. at forbrugeren anden gang blot skal indtaste den nye aflæste målerstand.

Forbrugeren kan med andre ord anvende dkEL til at holde styr på sine aflæsninger og elforbrug, og måleraflæsningssystemet er således planlagt udvidet til at omfatte flere målere pr. forbruger, herunder registrering af varme og gas via genvej til dkVARME og dkGAS systemerne.

Det er i registeret afsat plads til èn kontaktperson med èn adresse og èt telefonnummer, som typisk kunne være formandens, elmesteren eller kassererens.

Hvis elselskabet ønsker at åbne for muligheden for at forbrugerne fremsender måleroplysninger via internettet, bør email-adressen så vidt muligt være kassererens.

Elselskabsoplysningerne indeholder endvidere så vidt muligt navn, adresse og telefonnummer til en kontaktperson i elselskabet (typisk formand, kasserer eller elmesteren).


Link til Hjemmeside fra dkEL.

Når forbrugeren via Danmarkskortet har fundet frem til sit elselskabet, er der foruden mulighed for at sende en måleraflæsning til elselskabet, og mulighed for at springe til elselskabets hjemmeside ved klik på elselskabets navn.

Elselskabets hjemmeside vil almindeligvis indeholde et takstblad og oplysninger af almen interesse for forbrugerne, herunder navne og adresseoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne. Der vil i en hjemmeside ingen restriktioner være med hensyn til hvor mange emailadresser der kan oprettes.

Registrering af en link til elselskabets hjemmeside koster kr. 250 pr. år.

Elselskaber tilbydes plads på dkEL fællesserveren for kr. 500 pr. kvartal for en standard hjemmeside omfattende en link til samme fra dkEL.
Adressen til en sådan hjemmeside kan eksempelvis være: dkel.dk/el/skovby

Endvidere kan tilbydes plads på egen server med eget domænenavn for kr. 1.500 pr. kvartal. En sådan hjemmeside vil kunne adresseres: www.skovbyel.dk.
Registrering af domænenavnet er ikke indbefattet i prisen.

Winko Software kan tilbyde webmastering af hjemmesider på egen elselskabsserver for kr. 800 årligt omfattende 2 årlige opdateringer af standard indholdet.