Nyheder til varmeværker


På denne side vil blive bragt information af nyhedsmæssig interesse for varmeværker.
Indholdet udskiftes jævnligt - så besøg nyhedssiden en gang imellem.


Indhold:

Introduktion af dkVARME

Afregningssystem på nettet

Regioner og kommuner

Hjemmesider til varmeværker


dkVarme - et måleraflæsningssystem

Dette websted indeholder et register over danske varmeværker med det formål at etablere et let tilgængeligt internet baseret måleraflæsningssystem for varmeværker og deres forbrugere.

Her kan forbrugere finde deres lokale varmeværk og indtaste den årlige selvaflæsning og/eller en flytteaflæsning.

Flytteaflæsningssystemet indgår i www.netborger.dk for anvendelse i den generelle flytteguide for borgere.
Den eneste forudsætning for anvendelsen af systemet til flytteaflæsning er at varmeværket har registreret deres e-mail adresse hos dkVarme. Denne del af systemet er gratis at anvende.

Anvendelsen af måleraflæsningssystemet kræver speciel tilslutning og opsætning af hvert enkelt varmeværk, hvori sikres at målerstandsdata opsamles i et elektronisk format bestemt af det anvendte forbrugerafregningsprogram, således at manuelle indtastninger minimeres.

Registeret, som blev etableret i 1998, vedligeholdes af Winko Software og kan frit anvendes af alle interesserede herunder leverandører til varmeværker.

Tilbage til top


Forbrugerafregning på nettet

Siden oktober 2003 har Winko Software indkørt et nyt netbaseret forbrugerafregningssystem for vandværker, varmeværker m.fl. på:

www.foreningscentralen.dk

På webstedet tilbydes medlemsservice, betalingsservice, finansservice og målerservice.
Programmet betjenes udelukkende ved hjælp af en internet browser.

Målerkartoteket er meget omfattende og tæt integreret med dkVarme, således at elektroniske måleraflæsninger kan hentes direkte ind i det netbaserede forbrugerafregningsprogram.

Vi har p.t. ingen varmeværker tilmeldt det nye systemet - og efterlyser i denne forbindelse kontakt til varmeværk, som kunne tænke sig at medvirke som pilot i tilretningen af målerkartoteket til et varmeværks behov.

Se en demo af afregningssystemet til et vandværk her.

Vil du vide mere om dette program, kontakt da Winko Software på tlf.: 43902812 eller webmaster@dkvarme.dk

Tilbage til top

 


Regioner og kommuner

Den 1. januar 2007 indførtes nye regioner og kommune sammenlægninger.

Vi har efter bedste evne mappet varmeværkerne over på de nye kommuner og regioner.

Hvis du ser fejl i mapningen, send venligst en besked til webmaster, så forholdet kan blive bragt i orden


Hjemmesider til varmeværker

Flere varmeværker har etableret egen hjemmeside. Vi registrerer gerne et link til hjemmesiden i dkVarme-systemet og udleverer tillige på forespørgsel et direkte link til måleraflæsningsskemaet i dkVarme for indbygning i egen hjemmeside.
Sidstnævnte kan du dog selv "afkode" i browserens adresselinie.

I 2006 er udviklet et såkaldt "dynamisk hjemmeside koncept", som vi har samlet på adressen:

www.foreningsportalen.dk

Man opretter blot en ny hjemmeside på Foreningsportalen, fortæller at det skal være til et varmeværk, og kan så straks gå i gang med at organisere hjemmesiden, uploade materiale til den og justere designet - så nemt er det ....
Det er muligt at registrere eget domænenavn på hjemmesiden.

Det dynamiske består i at tilgangen til hjemmesiden kan reguleres med adgangskoder, hvorved bestyrelsen kan opdele hjemmesiden i et offentligt og et ikke-offentligt indhold.

Et eksempelvis herpå kunne være:
- bestyrelsesreferaterne, som varmeværkets sekretær i øvrigt selv kan uploade til serveren,
- regnskabssystemet, hvor bestyrelsen har læseret, men kun varmeværkets kasserer kan foretage opdateringer i,
- meddelelser til forbrugerne, som varmeværkets formand kan indsætte direkte på velkomstsiden.

Det dynamiske hjemmeside-koncept er udviklet som et bestyrelsesværktøj med et underliggende elektronisk dokumentarkiv til understøttelse af at store dele af bestyrelsesarbejdet kan udføres "papirløst".
Dette inkluderer historiske arkiver og vil spare varmeværket for omkostninger til udarbejdelse og vedligehold af diverse mappe-systemer.

Vi arbejder i øvrigt på at få konceptet sponsoreret af de lokale banker.
Der er en måneds prøvetid efter oprettelsen, hvor man frit kan afmelde sig uden at se en regning.

Tilbage til top